Fugleklokke med mejse i München
Tak til Villy M. Sorensen