Fugleklokke med mejser i München
Tak til Villy M. Sorensen